image Tin hoạt động Công nghệ thông tin
UBND TPHCM Ban hành Quy định quản lý các dự án CNTT
Chủ Nhật, Ngày 26/10/2008, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
Quy định hướng dẫn nội dung và trình tự các bước để thực hiện việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, hoàn thành dự án đầu tư bàn giao đưa vào sử dụng và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án, hạng mục, hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

Quy định hướng dẫn nội dung và trình tự các bước để thực hiện việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, hoàn thành dự án đầu tư bàn giao đưa vào sử dụng và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án, hạng mục, hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quy định của QĐ 61, trong giai đoạn lập kế hoạch vốn sử dụng nguồn ngân sách tập trung và ngân sách sự nghiệp, sau khi UBND thành phố phê duyệt chỉ tiêu kinh phí, Sở TT và TT phân bổ chi tiết, tổng hợp hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch chi tiết về danh mục (sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư), chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn.

Về thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án, UBND thành phố tiếp tục giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở và quyết định đầu tư các dự án nhóm B, C chuyên ngành công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông sử dụng ngân sách thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông cũng được UBND thành phố giao làm đầu mối thẩm định giá cả máy móc, thiết bị trước khi phê duyệt hoặc thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đối với những dự án đầu tư nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước mà không kèm chi phí xây lắp.

Giám đốc Sở TT và TT cũng được phân cấp tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc các dự án được giao thẩm quyền quyết định đầu tư; được phân cấp quyết đinh mua sắm tài sản và thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc các hoạt động hạng mục sử dụng ngân sách sự nghiệp.

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở của dự án công nghệ thông tin, nội dung hoạt động, hạng mục công nghệ thông tin để các sở-ngành, UBND các quận-huyện và chủ đầu tư thực hiện theo quy định.

(Ngày 21 tháng 07 năm 2008)
ICT
Lượt xem: 925
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin