image Xử lý & phản hồi kiến nghị Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động in
Thứ 3, Ngày 23/07/2019, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
Ngày 01/07/2019, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Kết luận số 01/KLTT-TTra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động in tại Công ty Cổ phần in Số 4. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

Ngày 01/07/2019, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Kết luận số 01/KLTT-TTra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động in tại Công ty Cổ phần in Số 4. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

Căn cứ quy định pháp luật, kết quả thanh tra thực tế việc chấp hành pháp luật về hoạt động xuất bản xuất bản phẩm và Văn bản giải trình số 15/In4 ngày 05/6/2019 của Công ty Cổ phần in Số 4, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu Công ty Cổ phần in Số 4:

  • Chấp hành quy định về hoạt động in theo Luật Xuất bản năm 2012, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ.

  • Khắc phục việc đáp ứng điều kiện về văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành in cấp hoặc giấy chứng nhận giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Xuất bản và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 01/8/2019.

  • Chịu trách nhiệm hành chính về hành vi không lưu giữ, quản lý hồ sơ nhận in xuất bản phẩm theo quy định. Xử phạt theo Điểm b Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Nguồn: Thanh tra Sở
Lượt xem: 1943
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin