image Xử lý & phản hồi kiến nghị Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động bưu chính
Thứ 4, Ngày 28/08/2019, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
Ngày 19/07/2019, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Kết luận số 03/KLTT-TTra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Công ty TNHH Kerry Express (Việt Nam). Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

Ngày 19/07/2019, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Kết luận số 03/KLTT-TTra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Công ty TNHH Kerry Express (Việt Nam). Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

1. Đối với Công ty Kerry Express

- Điều chỉnh, bổ sung thời hiệu, thời hạn giải quyết khiếu nại của khách hàng  trên trang thông tin điện tử: https://kerryexpress.com.vn và vận đơn của Công ty theo đúng quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 38 Luật Bưu chính năm 2010.

- Chấn chỉnh việc áp dụng cước dịch vụ bưu chính theo đúng mức cước đã công bố. Trường hợp có thực hiện việc phụ thu phí, thuế V.A.T, thuế nhập khẩu của nước đến thì phải thông tin đầy đủ trên từng vận đơn.

- Báo cáo bằng văn bản việc khắc phục các yêu cầu trên gửi về Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra.

2. Đối với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

Giao Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc Công ty Kerry Express chấp hành Kết luận thanh tra số 03/KLTT-TTra ngày 19/7/2019 của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông. Công khai Kết luận thanh tra này tại mục “Kiến nghị biện pháp khắc phục” trên trang thông tin điện tử: www.ict-hcm.gov.vn của Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

3. Đối với Phòng Bưu chính, Viễn thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Đề nghị tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước, hướng dẫn Công ty Kerry Express khắc phục các nội dung nêu trên, đảm bảo hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính đúng quy định pháp luật.

Nguồn: Thanh tra Sở
Lượt xem: 1803
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin