image Xử lý & phản hồi kiến nghị Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Quốc tế Việt An
Thứ 4, Ngày 06/06/2018, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
Ngày 05/06/2018, Chánh Thanh tra Sở TTTT đã ký ban hành Kết luận số 95/KLTT-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Quốc tế Việt An. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

1. Đối với Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Quốc tế Việt An 

- Điều chỉnh thời gian khiếu nại và mức bồi thường thiệt hại của khách hàng được ghi trong vận đơn của Công ty theo đúng quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều 38 Luật Bưu chính năm 2010 và Điểm b, c Khoản 1 Điều 25 Nghị định số  47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính. Đối với sai sót này, Đoàn thanh tra xét thấy việc Công ty Việt An có thể hiện trong hợp đồng cung cấp dịch vụ và thông tin trên mạng thông qua trang thông tin điện tử www.vietanexpress.com.vn về thời hạn khiếu nại và mức bồi thường thiệt hại của khách hàng là đúng quy định, nên đề xuất Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông không xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Việt An.

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay việc áp dụng giá cước dịch vụ bưu chính theo đúng bảng giá đã công bố với khách hàng. Trường hợp có thực hiện khuyến mãi, phải thực hiện thông báo cho cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm khuyến mãi.

- Thực hiện ngay việc thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính giá cước các dịch vụ bưu chính theo đúng quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 28 Luật Bưu chính năm 2010. Công ty Việt An phải chịu trách nhiệm hành chính về hành vi “Không thông báo giá cước dịch vụ bưu chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền” theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.  

- Báo cáo bằng văn bản việc khắc phục các yêu cầu trên gửi về Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra.

2. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông

- Giao Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông triển khai việc kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Quốc tế Việt An chấp hành Kết luận thanh tra số 95/KLTT-TTra ngày 05/6/2018 của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng thời công khai kết luận thanh tra phần “Kiến nghị và biện pháp xử lý” trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

- Đề nghị Phòng Bưu chính, Viễn thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước, hướng dẫn Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Quốc tế Việt An khắc phục các nội dung nêu trên, đảm bảo hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính đúng quy định pháp luật.

Nguồn: TTS
Lượt xem: 2908
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin