image Tin hoạt động Xuất bản, in và phát hành
Khuyến khích và nhân rộng phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá, lưu giữ sách trong cộng đồng
Thứ ba, Ngày 25/09/2018, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, UBND Thành phố giao các Sở, ban, ngành; Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện, tiến hành tổng kết, đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về  Ngày Sách Việt Nam.

 

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg của UBND thành phố; tổng hợp, đề xuất danh sách khen thưởng các điển hình tiên tiến, có đóng góp tích cực trong việc khuyến khích và nhân rộng phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá, lưu giữ sách trong cộng đồng; phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố hoàn thành các quy trình, thủ tục về thi đua khen thưởng, theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổ chức công bố và trao các Quyết định khen thưởng về việc 05 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố tại Hội nghị tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2018.

 

    Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố căn cứ quy định pháp luật về thi đua khen thưởng và hướng dẫn chi tiết của Bộ Thông tin và Truyền thông, chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan hoàn thành các quy trình, thủ tục về thi đua khen thưởng nhân dịp tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg.

 

    Các cơ quan báo chí thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú về ý nghĩa và các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam; thông tin về kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg của thành phố Hồ Chí Minh; Tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến của thành phố có đóng góp tích cực trong việc khuyến khích và nhân rộng phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá, lưu giữ sách trong cộng đồng.

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Kế hoạch Hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục góp phần khuyến khích và nhân rộng phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá, lưu giữ sách trong cộng đồng.

Quang cảnh Hội sách TPHCM lần thứ X - năm 2018 do Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM
phối hợp tổ chức

 

 

 

 

Vũ Thành Trung
Lượt xem: 25205
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin