image Tin hoạt động Sở Tin tức sự kiện chuyên ngành
Hội nghị định kỳ Tổ Điều phối chuyên đề xây dựng cơ sở dữ liệu chung các ngành kinh tế, các lĩnh vực xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 2016 – 2020, lần 4, ngày 23 tháng 02 năm 2019, tại tỉnh Long An
Thứ 7, Ngày 23/02/2019, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Nghị quyết số 5026/NQ-HĐV ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam về ban hành những nhiệm vụ trọng tâm Hội đồng vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam tập trung điều phối trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngày 31 tháng 7 năm 2017; Quyết định số 4051/QĐ-HĐV thành lập Tổ Điều phối chuyên đề xây dựng cơ sở dữ liệu chung các ngành kinh tế, các lĩnh vực xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 2016 – 2020 (gọi tắt là Tổ Điều phối).

Ngày 23 tháng 02 năm 2019, tại tỉnh Long An, Tổ Điều phối phối chuyên đề xây dựng cơ sở dữ liệu chung các ngành kinh tế, các lĩnh vực xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 2016 – 2020 đã tổ chức họp lần thứ 4 nhằm tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Đồng chủ trì cuộc họp có ông Lê Quốc Cường – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh – Tổ trưởng Tổ Điều phối và ông Hồ Văn Dân – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An – thành viên Tổ Điều phối, cùng với các thành viên Tổ Điều phối là lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh: Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Tiền Giang, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

Tại cuộc họp lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông đã thảo luận, trao đổi góp ý báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2018, góp ý báo cáo của đơn vị tư vấn xây dựng Báo cáo nghiên cứu tính khả thi và trao đổi kế hoạch hợp tác giữa các tỉnh thuộc vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời gian tới.

Đơn vị tư vấn đã trình bày các nội dung dự kiến đề xuất đối với 02 lĩnh vực: xây dựng CSDL cho hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; xây dựng CSDL quản lý hoạt động của doanh nghiệp (gồm các thông tin: sản phẩm kinh doanh, doanh thu, thông tin nộp thuế nhà nước, nguồn nhân lực, BHXH, … ), đề xuất một số giải pháp và kế hoạch thực hiện xây dựng Báo cáo nghiên cứu tính khả thi trong thời gian tới. Các thành viên Tổ Điều phối đã tích cực đóng góp ý kiến để đơn vị tư vấn có thể triển khai trong giai đoạn tiếp theo nhằm đảm báo tiến độ và chất lượng công việc đã đề xuất. Đồng thời, Tổ Điều phối cũng đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tính khả thi để báo cáo Hội đồng vùng xem xét và có chỉ đạo thực hiện các dự án kịp hoàn thành trong giai đoạn 2016 – 2020. Đơn vị tư vấn cũng chia sẻ và trao đổi những khó khăn có thể gặp phải trong quá trình thực hiện khảo sát và triển khai hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tính khả thi đối với 02 lĩnh vực thí điểm xây dựng CSDL chung.

Các thành viên Tổ Điều phối thống nhất cử nhân sự hỗ trợ đơn vị tư vấn trong suốt quá trình thực hiện khảo sát và đánh giá số liệu khảo sát của 02 lĩnh vực kinh tế được chọn thí điểm.

Nguồn: P.KHTC
Lượt xem: 179
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin