TIN HOẠT ĐỘNG SỞ
07/01/2020 3770
Chiều ngày 28/12/2019, dưới sự chủ trì của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ sinh viên tiêu biểu trong nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI)”