image Góp ý dự thảo văn bản
Tổng số văn bản: 2

Dự thảo Đang lấy ý kiến

STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Không tìm thấy Quay lại

Dự thảo Hết hạn lấy ý kiến

STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Về góp ý dự thảo Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 06/12/2019 10/12/2019
2 Dự thảo kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 13/11/2018 31/12/2019