LIÊN KẾT WEB
Hướng dẫn tuyên truyền Bưu chính viễn thông

Từ 15/8 ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh (26/7/2016 07:32)

Ngày 21/7/2016, Bộ TT&TT đã có công văn đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; Đài PTTH Hải Phòng; Đài PTTH thành phố Cần Thơ và Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh đẩy mạnh thông báo về kế hoạch ngừng phủ sóng trên các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, TP.Hồ Chí Minh từ ngày 15/8/2016.Triển khai thực hiện Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (7/7/2016 08:42)

Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông.TPHCM ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn - cứu hộ (16/7/2014 14:42)

(Sở TTTT) - Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Thường trực UBND TPHCM, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP làm việc với các đơn vị, và doanh nghiệp viễn thông trình UBND TP xem xét ban hành Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 3-7-2014 về Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn - cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng, thông tin di động trên địa bàn TP.Đẩy mạnh ngầm hóa cáp viễn thông (14/2/2014 02:38)

(Sở TTTT) - Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của SởThông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan, UBND TPHCM đã ban hành các kế hoạch chương trình và quyết định trong việc ngầm hóa hạ tầng mạng viễn thông phối hợp đồng bộ với hạ tầng điện lực giai đoạn 2013-2015.Công trình ngầm hoá cáp viễn thông được tham gia Chương trình kích cầu (2/10/2013 07:50)TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" (20/12/2012 08:31)

(HCM CityWeb)- Ngày 07- 1- 2007, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ thị tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đồng thời phổ biến cuộc vận động này đến chi bộ đảng và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Sở Tư pháp sửa đổi lề lối làm việc, cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân (20/12/2012 08:13)

(HCM CityWeb)- Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ Cơ quan Sở Tư pháp đã thực hiện công trình, việc làm mang ý nghĩa kinh tế- xã hội gắn liền với cuộc vận động thực hành tiết kiệm trong sản xuất, quản lý, tiêu dùng,...Khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (20/12/2012 08:08)

(HCM CityWeb)- Ban Chỉ đạo Trung ương đã hướng dẫn các Khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động về Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"Chủ đề Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009 (20/12/2012 08:04)

(HCM CityWeb)- Sáng 10-3, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ), do ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TPHCM,