LIÊN KẾT WEB
Hướng dẫn tuyên truyền Báo chí xuất bản
Hội Liên hiệp phụ nữ TP HCM sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
(HCM CityWeb)- Sáng nay 24-2, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh (HLHPN TP) đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và khen thưởng 16 tập thể, 28 cá nhân đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động này.
Qua 2 năm thực hiện, Cuộc vận động đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, hội viên phụ nữ, có tác động thúc đẩy tính gương mẫu trong lực lượng cán bộ Hội, thúc đẩy phong trào thi đua của Hội đi vào chiều sâu, thu hút được nhiều đối tượng phụ nữ tham gia. Đội ngũ cán bộ Hội ngày càng trưởng thành, đổi mới tác phong, cải tiến lề lối làm việc, sử dụng tiết kiệm, chi tiêu hợp lý kinh phí từ ngân sách nhà nước.
HLHPN TP đã triển khai nhiều nội dung cụ thể, thiết thực và phù hợp cho Hội viên. Qua 2 năm thực hiện, các cấp Hội đã thu được 2 tỷ đồng  từ phong trào “Nuôi heo đất”, 66,2 triệu đồng từ phong trào “Tiết kiệm phế liệu”, tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm được gần 1 tỷ đồng.
Trong năm 2009, HLHPN TP tiếp tục đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy tích cực vai trò đại diện bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ; nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiên tiến… để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động tốt trong xã hội.
HLHPN TP cũng đề ra các chỉ tiêu vận động năm 2009: 100% cán bộ, hội viên tham gia cuộc vận động, trong đó 100% cán bộ, hội viên nòng cốt và 60% hội viên đăng ký thực hiện 5 tiêu chuẩn đạo đức, lối sống theo kế hoạch số 82/KH-PN của HLHPN TP; 100% cán bộ, hội viên tham gia học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và tham gia thi tìm hiểu về Di chúc Bác Hồ; 100% cán bộ, hội viên hưởng ứng phong trào “Mỗi Hội viên phụ nữ đóng góp ít nhất 1.000 đồng xây dựng mái ấm tình thương dành cho phụ nữ nghèo”.
Nguyễn Thụy
CÁC TIN BÀI KHÁC: