LIÊN KẾT WEB
Hướng dẫn tuyên truyền Báo chí xuất bản
Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HCM CityWeb)- Ngày 12 - 8, hơn 50 cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) đã nghe buổi nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” do Sở tổ chức.

Tại buổi nói chuyện, cán bộ, công chức, viên chức, Sở TT&TT đã được nghe đồng chí Nguyễn Trung Trực – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Đồng chí nhấn mạnh cán bộ, đảng viên, công chức, cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, dù ở vị trí nào cũng phải có phẩm chất đạo đức tốt. Mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ quản lý cần phải xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo Bác, với các nội dung cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của cuộc vận động trong năm 2009 mà Ban Chỉ đạo Trung ương đã đề ra.
 
Lớp học đã giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở quán triệt sâu sắc tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Qua đó, góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Người, để mỗi cán bộ, đảng viên cụ thể hóa tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
CÁC TIN BÀI KHÁC: