Thông tin liên hệ
I - Sở thông tin và truyền thông

+ Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
+ Điện thoại: (84-28) 35 .202.727 / 35 202323 / 38 223651 / 38 223653 / 38 224875 / 38 225381
+ Fax: (84-28) 35 202424

+ Email: stttt@tphcm.gov.vn

II - Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

+ Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
+ Điện thoại: ((028) 38223989   Fax: (028) 38223989
+ Fax: (028) 38223989

+ Email:
ttcntttt@tphcm.gov.vn

III - Trường trung cấp Thông tin và truyền thông

+ Địa chỉ: Tòa nhà Innovation, Lô 24, Toà nhà QTSC Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 

+ Điện thoại:(028) 54371105

+ Fax: (028) 54371106

+ Email: imc@imc.edu.vn