LIÊN KẾT WEB

The player will show in this paragraph

Tài liệu
Tài liệu Họp báo cung cấp thông tin về tình hình hoạt động 3 tháng đầu năm 2017 (28/3/2017 08:51)
Biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 (18/1/2017 08:10)
Tài liệu hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến tại TPHCM (26/12/2016 01:45)
Dự thảo Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 (28/11/2016 06:20)
Khảo sát hạ tầng không gian mạng và nguồn nhân lực công nghệ thông tin địa phương năm 2016. (8/11/2016 03:55)
Tài liệu họp báo cung cấp thông tin tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2016 (11/10/2016 03:22)
Điều tra ứng dụng máy tính và internet ở các cơ quan hành chính năm 2016 (15/9/2016 04:34)
Công văn 210/STTTT-CNTT 29/2/2016 (11/8/2016 07:35)
Về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý I (19/4/2016 03:42)
Dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (21/3/2016 08:54)
Ấn phẩm truyền thông phục vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiện về an toàn thông tin (3/3/2016 02:51)
Tài liệu hướng dẫn sử dụng HTTT quản lý các doanh nghiệp nhà nước (23/12/2015 06:50)
KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (30/11/2015 09:50)
Khảo sát hiện trạng quản lý, sử dụng danh mục dùng chung trong cơ quan nhà nước (8/10/2015 03:35)
Biểu tổng hợp số liệu phục vụ xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTG (8/10/2015 03:32)
Hướng dẫn sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (8/10/2015 03:26)
Tài liệu hướng dẫn hệ thống công bố thông tin hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước (24/12/2014 03:32)
Báo cáo ứng dụng CNTT năm 2014 theo Thông tư 06/2013/TT-BTTTT (24/12/2014 02:39)
Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho các Trang thông tin điện tử (14/7/2014 06:58)

Chính sách đảm bảo an toàn thông tin (Công văn 437/STTTT-CNTT 20/4/2012) (10/7/2014 09:47)

Các tin khác:
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 29 kết quả tìm kiếm.
Trang của 2