LIÊN KẾT WEB

The player will show in this paragraph

Tài liệu
Danh mục hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương (12/7/2017 01:32)
Tài liệu hướng dẫn theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry (16/5/2017 04:59)
Góp ý Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng tại Thành phố Hồ Chí Minh (17/4/2017 09:23)
Góp ý dự thảo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện năm 2017 (11/4/2017 01:35)
Biễu mẫu báo cáo tình hình sử dụng dịch vụ công trực tuyến định kỳ hàng tháng tại các sở, ngành, qu (5/4/2017 08:54)
Tài liệu Họp báo cung cấp thông tin về tình hình hoạt động 3 tháng đầu năm 2017 (28/3/2017 08:51)
Biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 (18/1/2017 08:10)
Tài liệu hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến tại TPHCM (26/12/2016 01:45)
Dự thảo Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 (28/11/2016 06:20)
Khảo sát hạ tầng không gian mạng và nguồn nhân lực công nghệ thông tin địa phương năm 2016. (8/11/2016 03:55)
Tài liệu họp báo cung cấp thông tin tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2016 (11/10/2016 03:22)
Điều tra ứng dụng máy tính và internet ở các cơ quan hành chính năm 2016 (15/9/2016 04:34)
Công văn 210/STTTT-CNTT 29/2/2016 (11/8/2016 07:35)
Về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý I (19/4/2016 03:42)
Dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (21/3/2016 08:54)
Ấn phẩm truyền thông phục vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiện về an toàn thông tin (3/3/2016 02:51)
Tài liệu hướng dẫn sử dụng HTTT quản lý các doanh nghiệp nhà nước (23/12/2015 06:50)
KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (30/11/2015 09:50)
Khảo sát hiện trạng quản lý, sử dụng danh mục dùng chung trong cơ quan nhà nước (8/10/2015 03:35)

Biểu tổng hợp số liệu phục vụ xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTG (8/10/2015 03:32)

Các tin khác:
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 34 kết quả tìm kiếm.
Trang của 2