LIÊN KẾT WEB

The player will show in this paragraph

Tài liệu
Tài liệu Họp báo cung cấp thông tin về tình hình hoạt động Quý I/2018 (29/3/2018 09:50)
Tài liệu Họp báo cung cấp thông tin về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2017 (4/10/2017 03:55)
Dự thảo Quy định đánh giá, xếp hạng, công nhận mức độ CQĐT cấp xã/phường, huyện/quận (28/7/2017 09:45)
Danh mục hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương (12/7/2017 01:32)
Tài liệu hướng dẫn theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry (16/5/2017 04:59)
Góp ý Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng tại Thành phố Hồ Chí Minh (17/4/2017 09:23)
Góp ý dự thảo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện năm 2017 (11/4/2017 01:35)
Biễu mẫu báo cáo tình hình sử dụng dịch vụ công trực tuyến định kỳ hàng tháng tại các sở, ngành, qu (5/4/2017 08:54)
Tài liệu Họp báo cung cấp thông tin về tình hình hoạt động 3 tháng đầu năm 2017 (28/3/2017 08:51)
Biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 (18/1/2017 08:10)
Tài liệu hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến tại TPHCM (26/12/2016 01:45)
Dự thảo Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 (28/11/2016 06:20)
Khảo sát hạ tầng không gian mạng và nguồn nhân lực công nghệ thông tin địa phương năm 2016. (8/11/2016 03:55)
Tài liệu họp báo cung cấp thông tin tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2016 (11/10/2016 03:22)
Điều tra ứng dụng máy tính và internet ở các cơ quan hành chính năm 2016 (15/9/2016 04:34)
Công văn 210/STTTT-CNTT 29/2/2016 (11/8/2016 07:35)
Về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý I (19/4/2016 03:42)
Dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (21/3/2016 08:54)
Ấn phẩm truyền thông phục vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiện về an toàn thông tin (3/3/2016 02:51)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng HTTT quản lý các doanh nghiệp nhà nước (23/12/2015 06:50)

Các tin khác:
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 37 kết quả tìm kiếm.
Trang của 2