LIÊN KẾT WEB

The player will show in this paragraph

dịch vụ hành chính lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (9/2/2015 07:34)
Cấp gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (9/2/2015 07:32)
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (9/2/2015 07:24)
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (9/2/2015 07:12)
Cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. (TVRO) (18/10/2012 06:44)
Sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh(TVRO) (4/10/2009 14:00)