LIÊN KẾT WEB
Kế hoạch thanh kiểm tra
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016

 Ngày 14/12/2015, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 328/QĐ-STTTT về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016.

Theo đó, trong năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành thanh tra theo kế hoạch tại 07 đơn vị, hoạt động trong các lĩnh vực: xuất bản, in và phát hành, báo chí, , bưu chính, dịch vụ viễn thông di động và thanh tra hành chính.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan Thanh tra Bộ, các Cục chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực: thông tin di động; liên kết xuất bản và chống in lậu; cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; quản lý thông tin thuê bao di động trả trước và tin nhắn rác;...

 

(Thanh tra Sở)

CÁC TIN BÀI KHÁC: