LIÊN KẾT WEB
Kế hoạch thanh kiểm tra

Kế hoạch thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018 (9/1/2018 08:45)

Ngày 08/12/2017, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 331/QĐ-STTTT về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018.Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016 (6/1/2016 01:58)

Ngày 14/12/2015, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 328/QĐ-STTTT về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016.Năm 2014: Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM sẽ tổ chức 19 cuộc thanh tra (11/6/2014 08:58)

(Sở TTTT) – Theo kế hoạch, trong năm 2014, Sở TTTT TPHCM sẽ tiến hành 19 cuộc thanh tra gồm 8 cuộc thanh tra định kỳ; 3 cuộc thanh tra đột xuất và 8 cuộc kiểm tra chuyên ngành. Ngoài ra, Sở còn phối hợp với Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch của Thanh tra Bộ.Ban hành Chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2012 về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh (11/01/2012) (16/8/2012 02:13)

Ngày 29/11/2011, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng đã ký Quyết định số 54/QĐ-STTTT về ban hành Chương trình, Kế hoạch thanh tra năm 2012 về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.Kế hoạch công tác thanh tra và công tác PCTN năm 2012 của Thanh tra sở TTTT (16/8/2012 02:11)

Căn cứ Công văn 1316/TTra ngày 21/11/2011 của Thanh tra Bộ Thông tin & Truyền thông về định hướng công tác Thanh tra năm 2012;

Các tin khác: