image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tổng số thủ tục: 11
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
2 Thủ tục Phát hành thông cáo báo chí Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
3 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
4 Thủ tục Cấp phép Hội nghị, Hội thảo quốc tế Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
5 Thủ tục Cấp phép xuất bản bản tin Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
6 Thủ tục cho phép họp báo (trong nước) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
7 Thủ tục Đề nghị thay đổi trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài để được chấp thuận Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
8 Thủ tục Chấp thuận đề nghị trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
9 Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
10 Thủ tục Đề nghị đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông