LIÊN KẾT WEB
Thông tin đường dây nóng

Số điện thoại tiếp nhận và hướng dẫn, phản hồi thông tin về thủ tục hành chính, cấp phép theo thẩm quyền của Sở: 08-38233243

Số điện thoại tiếp nhận thông tin trong giờ hành chính: 08-35202727 – Số nội bộ: 300

Số điện thoại nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh ngoài giờ hành chính:

    o     Ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở: 0913704616

    o   Bà Nguyễn Đình Như Hương, Chánh Văn phòng Sở: 0906480242

Tổng đài tiếp nhận thông tin, phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật: 1022