DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ 
CỦA SỞ-NGÀNH, QUẬN-HUYỆN, PHƯỜNG-XÃ-THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM

STT  Đơn vị  Người Phát ngôn Chức vụ Điện thoại Email
1 UBND quận 1 Ông Nguyễn Văn Dũng CT.UBND quận   nvdung.q1@tphcm.gov.vn
Bà Nguyễn Thị Thu Hường PCT UBND quận 0983.168.585 ntthuong.q1@tphcm.gov.vn
UBND phường Bến Nghé Ông Võ Quốc Hưng PCT.UBND phường 0908.369.568 vqhung.q1@tphcm.gov.vn
UBND phường Bến Thành Ông Đoàn Xuân Vinh PCT.UBND phường 0936.786.787 dxvinh.q1@tphcm.gov.vn
UBND phường Đa Kao Ông Trần Văn Thạch PCT.UBND phường 0764.229.073 tvthach.q1@tphcm.gov.vn
UBND phường Tân Định Ông Lê Tiến Sĩ CT.UBND phường 0903.711.414 ltsi.ql@tphcm.gov.vn
UBND phường Nguyễn Thái Bình Ông Đỗ Đình Hậu PCT.UBND phường 0903.314.180 dinhhau74@yahoo.com
UBND phường Phạm Ngũ Lão Ông Cao Hồng Việt PCT.UBND phường 0908.393.993 vietcaohong@yahoo.com
Huỳnh Mẫn PCT.UBND phường 0983.788.814 manhuynhshaolin@yahoo.com
UBND phường Nguyễn Cư Trinh Bà Phạm Thị Hồng Phượng PCT.UBND phường 0908.069.398 pthphuong.q1@tphcm.gov.vn
UBND phường Cô Giang Bà Nguyễn Thị Mai Hương PCT.UBND phường 0931.847.284 ntmhuong.q1@tphcm.gov.vn
UBND phường Cầu Ông Lãnh Ông Bùi Minh Tiến CT.UBND phường 0908.348.998 bmtien.ql@tphcm.gov.vn
UBND phường Cầu Kho Ông Nguyễn Vũ Linh CT.UBND phường 0989.042.153 nvlinh.ck.q1@tphcm.gov.vn
2 UBND quận 2 Ông Nguyễn Phước Hưng CT.UBND quận 0907.938.668 nphung.q2.@tphcm.gov.vn
 
Huỳnh Thanh Khiết PCT UBND quận 0903.700.922 htkhiet.q2@tphcm.gov.vn
UBND phường An Phú  Bà Phạm Thanh Phương CT.UBND phường 0938.336.577 thanhphuongqldtq2@yahoo.com.vn
UBND phường Thủ Thiêm Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu CT.UBND phường 0983.003.786 ntngiau.q2@tphcm.gov.vn
UBND phường An Khánh Bà Nguyễn Xuân Quỳnh CT.UBND phường 0918.010.000 nxquynh.q2@tphcm.gov.vn
UBND phường An Lợi Đông Ông Nguyễn Như Thành CT.UBND phường 0918.996.631 nnthanh.q2@tphcm.gov.vn
UBND phường Thạnh Mỹ Lợi Ông Đoàn Phước Lượng

Bà Trần Thị Phương Thảo
PCT.UBND phường

PCT.UBND phường
0937.714.784

0918.566.679
dpluong.tml.q2@tphcm.gov.vn

ttpthao.tml.q2@tphcm.gov.vn
Bà Võ Thị Thanh thủy PCT.UBND phường 0906.313.146 vothithanhthuy.q2@gmail.com
UBND phường Bình Trưng Đông Ông Phạm Văn Lành CT.UBND phường 0988.177.458 pvlanh.q2@tphcm.gov.vn
UBND phường Thảo Điền Ông Nguyễn Ngọc Tuấn CT.UBND phường 0982.979.914 tuannguyen04091978@gmail.com
UBND phường Bình An Ông Hồ Hải Phong CT.UBND phường 0913.857.997 hhphong.q2@tphcm.gov.vn
UBND phường Bình Trưng Tây Bà Võ Thị Thanh Phương PCT.UBND phường 0912.518.227 binhtrungtay.q2@tphcm.gov.vn
UBND phường Bình Khánh Ông Đỗ Duy Thụy CT.UBND phường 0908.255.191 ddthuy.q2@tphcm.gov.vn
UBND phường Cát Lái Ông Nguyễn Đức Hiền CT.UBND phường 0903.631.030 duchienut1965@gmail.com
3 UBND quận 3 Ông Võ Khắc Thái CT.UBND quận 0903.333.589 vkthai.q3@tphcm.gov.vn
Bà Phạm Thị Thúy Hằng CVP (NPN) 0919.881.266 ptthang.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 1 Ông Trần Vinh Quang CT.UBND phường 0908.442.250 tvquang.p1.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 2 Ông Mai Tấn Đạt CT.UBND phường 0913.140.891 mtdat.p2.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 3 Ông Phạm Đăng Nam CT.UBND phường 0937.961.978 pdnam.p3.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 4 Ông Lê Minh Tuấn Anh CT.UBND phường 0934.994.777 lmtanh.p4.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 5 Bà Trần Khánh Linh CT.UBND phường 0903.345.840 tklinh.p5.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 6 Ông Phạm Minh Trung CT.UBND phường 028.39306503 pmtrung.p6.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 7 Ông Trần Hải Nguyên CT.UBND phường 0903.870.085 thnguyen.p7.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 8 Ông Bùi Minh Tuấn CT.UBND phường 0903.264.964 bmtuan.p8.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 9 Ông Dương Minh Hải CT.UBND phường 0908.136.595 dmhai.p9.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 10 Bà Nguyễn Thị Thanh Loan CT.UBND phường 0909.001.325 nttloan.p10.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 11 Ông Lê Anh Tuấn Kiệt CT.UBND phường 028.39930765 latkiet.p11.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 12 Trần Thanh Túc CT.UBND phường 0963.121.877 tttruc.p12.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 13 Nguyễn Thanh Thiện CT.UBND phường 0939.271.710 ntthien.p13.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 14 Nguyễn Thanh Thúy Thành CT.UBND phường 028.39316866 lttthanh.p14.q3@tphcm.gov.vn

Xem chi tiết