LIÊN KẾT WEB

The player will show in this paragraph

Công nghệ thông tin
Thủ tục Phê duyệt dự toán chi phí bồi thường hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thông tin liên lạc
   
 Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (59 Lý Tự Trọng Q.1)

Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

 Sáng từ 7h30 đến 11h15

 Chiều từ 13h30 đến 17h

Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn người nộp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả - Sở Thông tin và truyền thông.

 
 Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
 Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ (sửa đổi, bổ sung) bao gồm:

 - Tờ trình thẩm định dự toán chi phí bồi thường hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thông tin liên lạc (Bố cục, nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ: Nêu các cơ sở pháp lý liên quan đến dự án đầu tư, các hồ sơ liên quan đến công trình hạ tầng kỹ thuật phải di dời; tóm tắt quy mô, hiện trạng của công trình. Nêu cụ thể về giá trị đầu tư ban đầu và giá trị đã khấu hao theo sổ sách của công trình phải di dời đến thời điểm thực hiện việc di dời - mục a, khoản 2, Điều 30 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/05/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố).

- Các văn bản pháp lý liên quan dự án đầu tư (Cung cấp toàn bộ hồ sơ có liên quan - mục b, khoản 3, Điều 30 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/05/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố).

- Hợp đồng giao trọn gói di dời công trình hạ tầng kỹ thuật (Hợp đồng và tổ chức chi trả một lần .. được cơ quan thẩm quyền xét duyệt- mục a, khoản 3, Điều 30 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/05/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố)

- Hồ sơ thuyết minh thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình hiện trạng cần di dời (xác định giá trị vật tư, thiết bị thu hồi; phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ công trình nên cần hồ sơ thuyết minh và bảng tổng dự toán- mục c, khoản 3, Điều 30 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/05/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố)

- Bản vẽ hiện trạng công trình (khối lượng công việc phải di dời – mục b, khoản 3, Điều 30 và giá trị thu hồi theo quy định - mục c, khoản 3, Điều 30 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/05/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ).

 Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Đính kèm: Thủ tục Phê duyệt dự toán chi phí bồi thường hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thông tin liên lạc

 Thời hạn giải quyết
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 Đối tượng thực hiện
Tổ chức
 Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh

 Kết quả
Quyết định hành chính
 Phí, lệ phí
Không
 Tên mẫu đơn
Không
 Yêu cầu điều kiện

Không

 Cơ sở pháp lý

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

+ Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/05/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý:

Thủ tục Phê duyệt dự toán chi phí bồi thường hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thông tin liên lạc

Cơ sở hạ tầng thông tin và Truyền thông Quốc gia

 

Nội dung sửa đổi, bổ sung:

 

- Sửa đổi thời hạn giải quyết

- Thành phần hồ sơ

+ Về thời hạn giải quyết: theo điểm c mục 3 điều 30 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/05/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố;

 

+ Về thành phần hồ sơ theo khoản 3 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND

 

 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị 3 kết quả.