LIÊN KẾT WEB
hoạt động sở
Phối hợp tăng cường quản lý đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 Ngày 20 tháng 4 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM ban hành kế hoạch số 711/KH-STTTT về phối hợp UBND Quận/Huyện tăng cường quản lý đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền Pháp luật có kết hợp kiểm tra, xử lý triệt để các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định Pháp luật trong việc kinh doanh đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (vi phạm quy định về thời gian hoạt động, thiết lập điểm kinh doanh trò chơi điện tử công cộng nhưng chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động,…) ; ngăn chặn và hạn chế tác hại của trò chơi trực tuyến không phép (nghiêm cấm các hành vi quảng cáo, cài đặt … trò chơi trực tuyến chưa được thẩm định nội dung kịch bản, được phép lưu hành trên thị trường).

 

Trường hợp điểm kinh doanh trò chơi điện tử công cộng vi phạm quy định tại khoản 1, điều 11, Thông tư 23/2013/TT-BTTTT: “Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin giả mạo để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; hay đổi tổng diện tích các phòng máy nhưng không đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 35 Nghị định 72/2013/NĐ-CP”, đơn vị kiểm tra tổ chức lập biên bản và xử lý vi phạm, tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định(file đính kèm)
 
P. BCVT
CÁC TIN BÀI KHÁC: