LIÊN KẾT WEB
hoạt động sở
TPHCM: Kiểm tra, giám sát việc sử dụng tần số vô tuyến điện

 

TPHCM sẽ tăng cường kiểm tra việc sử dụng tần số vô tuyến điện. Ảnh minh họa: Internet

Sở TT&TT TPHCM mới ban hành kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện trên địa bàn. Mục tiêu nhằm đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện đúng quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện.
 
TPHCM sẽ tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện đến các tổ chức, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh và sử dụng thiết bị vô tuyến điện, điện thoại cố định không dây chuẩn Dect 6.0, đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện đúng quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện. Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không đúng quy định pháp luật.
 
Nội dung kế hoạch tập trung triển khai công tác quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện đối với hoạt động truyền thanh không dây, điện thoại cố định không dây chuẩn Dect 6.0, máy bộ đàm và thiết bị thông tin liên lạc đặt trên phương tiện nghề cá.
 
Năm 2017, Sở TT&TT TPHCM sẽ phối hợp với các huyện nông thôn mới tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, thiết lập mới và nâng cấp các đài truyền thanh cấp xã, nâng cấp đài truyền thanh cấp huyện theo Quyết định số 6183/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND TPHCM và tổ chức hướng dẫn UBND quận, huyện và Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý tình hình sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn TP.HCM (website: hatangbcvt.tphcm.gov.vn).
 
Theo Sở TT&TT TPHCM, trong năm 2016, Sở đã phối hợp với UBND các quận, huyện tổ chức tuyên truyền trực tiếp đối với người dân và doanh nghiệp về các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực tần số vô tuyến điện. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền về công tác số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên sóng phát thanh truyền hình, qua hệ thống phát thanh cơ sở, bản tin in màu trên địa bàn TPHCM. Hoàn thành việc hỗ trợ các hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi chương trình số hóa mặt đất phương thức xem truyền hình.
 

Về kiểm tra vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, đã kiểm tra 21 cơ sở, nhắc nhở 10 cơ sở, xử phạt 11 cơ sở với tổng số tiền phạt là 110.390.000 đồng.

 

Theo ictnews.vn

 
CÁC TIN BÀI KHÁC: