LIÊN KẾT WEB
hoạt động sở
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

 Thực hiện Chỉ thị 95/CT-BTTTT ngày 25/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính, ngày 15/12/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 1804/STTTT-BCVT tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện đến các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn và ban hành kế hoạch số 1856/KH-STTTT ngày 26/12/2016 về  phối hợp​ tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm).

P.BCVT

CÁC TIN BÀI KHÁC: