LIÊN KẾT WEB
hoạt động sở
Sở Thông tin và Truyền thông: Xây dựng trung tâm dữ liệu dùng chung cho thành phố

Sáng 20-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã có buổi làm việc với lãnh đạo của Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TPHCM về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến làm việc về 

kế hoạch công tác 2017 với Sở Thông tin và Truyền thông. Ảnh Thanh Xuân.

 

Năm 2017, Sở TTTT TP xác định nhiệm vụ tập trung vào thực hiện 7 chương trình đột phá của TP, trong đó bao gồm các chương trình trọng tâm như: Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập; chương trình cải cách hành chính; tham mưu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các lĩnh vực cấp bách gắn với 7 chương trình đột phá. Triển khai có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong phát triển, kinh doanh, tạo niềm tin và đối xử công bằng với doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT nhằm tạo ra sức mạnh đột phá trong quản lý và nâng cao năng suất lao động.

Sở cũng tổ chức triển khai phát triển công nghiệp, dịch vụ CNTT, viễn thông, internet, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh triển khai chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TPHCM giai đoạn 2013 - 2020 theo hướng hợp tác, thu hút mở rộng nhiều doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, sản xuất; thúc đẩy thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các dự án trong Khu công viên phần mềm Quang Trung; hỗ trợ các doanh nghiệp dịch vụ CNTT áp dụng các quy trình quản lý chất lượng theo các chuẩn quốc tế; tổ chức triển khai quy hoạch, rà soát và nâng cao chất lượng việc cải tạo hạ tầng của các doanh nghiệp viễn thông tại TP; xây dựng hạ tầng dùng chung giữa các nhà mạng; gắn phát triển hạ tầng thông tin với quy hoạch, xây dựng mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường,…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông  chủ động tham mưu cho Thành phố thực hiện Đề án Thành phố thông minh; chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan nhanh chóng hoàn thành Đề án để báo cáo Thường trực UBND Thành phố. Sở cần tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng Trung tâm dữ liệu dùng chung cho toàn thành phố. Đối với các doanh nghiệp, cần kết nối doanh nghiệp CNTT, giúp doanh nghiệp CNTT có thị trường, giúp doanh nghiệp khởi nghiệp. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực báo chí, xuất bản và thông in trên internet... 

Theo hochiminhcity.gov.vn

CÁC TIN BÀI KHÁC: