LIÊN KẾT WEB
hoạt động sở
TPHCM: Tổ chức Tọa đàm “Đánh giá kết quả 10 năm thi hành Luật CNTT”

 

Toàn cảnh Tọa đàm

 

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đề cao vai trò của TP.HCM là đầu tàu công nghiệp của cả nước với nhiều thành tựu về phát triển công nghiệp Công nghệ thông tin. Sắp tới sẽ tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT với quy mô lớn hơn, Thứ trưởng yêu cầu các đại biểu, doanh nghiệp thẳng thắn đề xuất, góp ý cho các bộ ngành liên quan, chú trọng vào việc rà soát các văn bản, quy định hiện hành, trao đổi những thành tựu, khó khăn, vướng mắc của TP.HCM trong quá trình phát triển CNTT để nghiên cứu đưa vào hoàn thiện Luật CNTT.

 

Báo cáo kết quả phát triển ngành công nghệ thông tin qua 10 năm thi hành Luật CNTT  tại TP.HCM, Phó Giám đốc  Sở TT&TT TP.HCM Lê Quốc Cường cho biết: Ngành công nghiệp CNTT một trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố HCM và trong nhóm 9 ngành dịch vụ chủ yếu và có tốc độ tăng trưởng cao trong 5 năm gần đây đạt 16,5%/năm, quy mô sản lượng sản xuất chiếm khoảng trên 27% so với cả nước. Doanh thu Công nghiệp CNTT 5 năm 2011-2015 đạt 565.314 tỷ đồng, tăng trên khoảng 255% so với giai đoạn 2006-2010. 

 

Phó Giám đốc  Sở TT&TT TP.HCM Lê Quốc Cường phát biểu tại Tọa đàm
 

 

Trong những năm gần đây thành phố đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT thành ngành kinh tế chủ lực với lợi thế là công nghiệp phần mềm, dịch vụ phần mềm, nội dung số gắn với phát triển chuỗi công viên phần mềm; phát triển công nghiệp vi mạch – hình thành một hệ sinh thái cho ngành công nghiệp vi mạch hướng đến thị trường nội địa và từng bước tham gia thị trường khu vực, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ.

 

Thành phố đã tập trung xây dựng và phát triển Công viên phần mềm Quang Trung   (CVPMQT), Khu Công nghệ cao; xây dựng ngành thiết kế vi mạch năm 2005, đến nay Việt Nam đã có tên trên bản đồ sản xuất chíp của thế giới, đứng thứ 3 về lĩnh vực thiết kế vi mạch trong khu vực ASEAN, thu hút các công ty lớn có vốn đầu tư nước ngoài vào Thành phố; Một số sản phẩm đầu cuối đã được nghiên cứu và sản xuất thành công, đang triển khai đưa vào thị trường tiêu thụ…

 

Phó Giám đốc  Sở TT&TT TP.HCM nhấn mạnh một số kiến nghị để hoàn thiện Luật Công nghệ thông tin như: Đối với Công nghiệp nội dung số theo Điều 4, khoản 9 Luật CNTT trong thời gian qua, việc ban hành các văn bản mang tính định hướng và phát triển chủ yếu áp dụng cho công nghiệp phần cứng và phần mềm, riêng ngành công nghiệp nội dung số gần như không có văn bản hướng dẫn cụ thể để tạo hành lang pháp lý cho ngành công nghiệp này phát triển; Về công nghiệp CNTT, việc định nghĩa các hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin, nhất là hoạt động về công nghiệp phần mềm, chưa có sự thống nhất giữa Luật CNTT, Quyết định 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu của Liên hợp quốc (CPC).

Chính phủ cần tập trung đưa Nghị định 154/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về khu công nghệ thông tin tập trung vào cuộc sống. Chính phủ cần tham gia và chỉ đạo thống nhất và đồng bộ xây dựng chuỗi công viên phần mềm Quang Trung và tập trung hoàn thiện CVPM Quang Trung; Phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ gắn khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa…Nghiên cứu, đề xuất các chính sách trong triển khai đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ và đào tạo kỹ năng gắn với chương trình đào tạo chính quy truyền thống tại các trường, viện CNTT-TT; Triển khai quyết liệt, có hiệu quả chính sách ưu đãi thu hút nhân lực có trình độ cao đã được Thành phố ban hành…

 

Thanh Huệ

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC: