LIÊN KẾT WEB
bưu chính, viễn thông

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 162 kết quả tìm kiếm.
Trang của 9
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 17/2017/NĐ-CP Nghị định 17/02/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
2 17/2017/NĐ-CP Nghị định 17/02/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
3 2378/QĐ-BTTTT Quyết định 30/12/2016 Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước
4 35/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định báo cáo nghiệp vụ bưu chính
5 55/2016/QĐ-TTg 26/12/2016 Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
6 39/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông
7 46/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định danh mục thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
8 95/CT-BTTTT 25/11/2016 Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính
9 2036/QĐ-BTTTT 21/11/2016 Ban hành kế hoạch chuyển đổi mã vùng.
10 24/2016/TT-BTTTT Thông tư 15/11/2016 Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình
11 291/TT-BTC 15/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.
12 208/2016/TT-BTC Thông tư 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam
13 23 /2016/TT-BTTTT Thông tư 02/11/2016 Quy định về điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
14 45/2016/QĐ-TTg Quyết định 19/10/2016 Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
15 20/2016/TT-BTTTT Thông tư 15/10/2016 Hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
16 1379/STTTT-BCVT Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 06/10/2016 Về góp ý dự thảo Quyết định về quy định thiết lập và sử dụng hạ tầng bưu chính, viễn thông trong các tòa nhà có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
17 20/2016/TT-BTTTT Thông tư 31/08/2016 Hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
18 1112/STTTT-BCVT Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 23/08/2016 Về chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông và xử lý các quảng cáo treo trên cột điện
19 2688/BTTTT-CNTT Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 08/08/2016 Về góp ý Dự thảo đề cương xây dựng định mức KTKT
20 11/2016/TT-BKHĐT Thông tư 26/07/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 162 kết quả tìm kiếm.
Trang của 9