dANH SÁCH LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Thời gian đảm nhận

I.

   Đảng ủy Sở qua các thời kỳ

 

 

1

         Lê Mạnh Hà

 Bí thư Đảng ủy

 2005 - 2010

2

         Lê Thái Hỷ

 Bí thư Đảng ủy

 2010 - 2015

3

         Lê Quốc Cường

 Bí thư Đảng ủy

 2015 - nay

II.

   Ban Giám đốc qua các thời kỳ

 

 

1

Lê Mạnh Hà

Giám Đốc

10/2004 - 8/2011

2

Lê Thái Hỷ

Giám Đốc

8/2011 -  11/2016

2

Dương Anh Đức

Giám Đốc

7/2017 -  nay

4

Hoàng Lê Minh

Phó giám đốc

10/2004 - 3/2008

5

Võ Văn Long

Phó giám đốc

6/2008 -  nay

6

Nguyễn Anh Tuấn

Phó giám đốc

1/2009 - 3/2014

7

Lê Quốc Cường

Phó giám đốc

7/2012 -  nay

8

         Võ Thị Trung Trinh

    Phó giám đốc

 7/2014 -  nay

III.

   Ban chấp hành Công đoàn Sở qua các thời kỳ

  

1

        Nguyễn Thị Thu Hằng

 Chủ tịch

 

2

        Võ Văn Long

       Chủ tịch     

 

3

       Nguyễn Đức Chung

       Chủ tịch

 

IV.

  Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Sở qua các thời kỳ

 

 

1

       Nguyễn Đức Chung

Bí thư đoàn

 

2

       Hồ Thế Khương

   Bí thư đoàn

 

3

       Đoàn Ái Nghiệp

   Bí thư đoàn