LIÊN KẾT WEB
Sơ lược tiểu sử lãnh đạo

 • 1.     Giám đốc DƯƠNG ANH ĐỨC
 • Họ và tên: Dương Anh Đức                      
 • Ngày tháng năm sinh: 24/08/1968
 • Quê quán: Phường Hòa Thuận, Quận Hải Châu ,Thành Phố Đà Nẵng
 • Trình độ học vấn: Phó Giáo sư,Tiến sĩ Toán học.
 • Chức vụ chính quyền:
 • ·     Từ tháng 7/2017 đến nay: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
 •  
 • 2.     Phó Giám đốc LÊ QUỐC CƯỜNG
 • Họ và tên: Lê Quốc Cường                                    
 • Ngày tháng năm sinh: 22/12/1968
 • Quê quán: Xã Tân túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trình độ học vấn: Tiến sĩ Viễn thông.
 • Chức vụ chính quyền:
 • ·     Từ tháng 7/2012 đến nay: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
 • Chức vụ Đảng:
 • ·     Bí thư Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông.
 •  
 • 3.     Phó Giám đốc VÕ VĂN LONG
 • Họ và tên: Võ Văn Long                                       
 • Ngày tháng năm sinh: 7/4/1958
 • Quê quán: Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản lý nhà nước.
 • Chức vụ chính quyền:
 • ·     Từ tháng 6/2008 đến nay: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
 • Chức vụ  Đảng:
 • ·     Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông.
 •  
 • 4.     Phó Giám đốc Võ Thị Trung Trinh
 • Họ và tên: Võ Thị Trung Trinh                      
 • Ngày tháng năm sinh: 12/5/1975.
 • Quê quán: xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sĩ Thương mại.
 • Chức vụ Chính quyền:
 • ·     Từ tháng 7/2014 đến nay: Phó Giám đốc Sở tại Sở Thông tin và Truyền thông
 • Chức vụ Đảng:
 • ·     Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông.