LIÊN KẾT WEB
Tin hoạt động báo chí xuất bản
TPHCM triển khai thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ông Võ Văn Long, Phó Giám đốc Sở TTTT triển khai quy chế tại hội nghị. 

Tại hội nghị, ông Võ Văn Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã giải thích những điểm chủ yếu của quy chế. Theo đó, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có thể là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin hoặc người được ủy quyền phát ngôn.
Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện định kỳ hàng tháng và cập nhật thông tin lên trang thông tin/cổng thông tin điện tử của đơn vị. Ít nhất 3 tháng một lần, cơ quan tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cung cấp thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của thành phố.
Trong trường hợp đột xuất, bất thường, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn chủ động cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất 1 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra.
Cũng tại hội nghị, ông Võ Văn Luận đề nghị các sở - ngành, quận - huyện tổ chức thực hiện ngay quy chế phát ngôn sau khi được ban hành chính thức và lập danh sách người phát ngôn gửi UBND thành phố; định kỳ 6 tháng một lần gửi báo cáo về thực hiện quy chế cho Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM.
 
NTH  
CÁC TIN BÀI KHÁC: