LIÊN KẾT WEB
Tin hoạt động báo chí xuất bản
Đề cương Quy hoạch Báo chí TP đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Theo đó, giai đoạn 2013 – 2015, TP sẽ tiến hành đánh giá, phân tích toàn diện khách quan những mặt mạnh yếu của từng cơ quan báo chí để sắp xếp lại cho phù hợp nhằm khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm của báo chí TP; tập trung đầu tư về cơ sở vật chất trang thiết bị đào tạo nhân lực để các cơ quan báo chí TP đủ sức phát triển sau khi đã sắp xếp củng cố; trong đó quan tâm đầu tư để ra đời báo điện tử của Đảng bộ TP; trang mạng xã hội của Thành đoàn; hỗ trợ tạo điều kiện để các tờ báo của TP như Phụ nữ, Pháp luật và một số tờ báo khác có nhu cầu và điều kiện để thành lập báo điện tử; hoàn thành việc quy hoạch kênh phát thanh truyền hình đảm bảo phát triển theo yêu cầu phát triển chung của cả nước; trong đó đến 2015 sẽ hoàn thành việc số hóa truyền hình cáp theo kế hoạch; trong giai đoạn này theo yêu cầu cụ thể của việc cung cấp và định hướng thông tin, nhằm đáp ứng nhu cầu quần chúng và các điều kiện khác theo quy định pháp luật báo chí, có thể xem xét cho ra đời một số cơ quan báo chí ở các lĩnh vực như thông tin đối ngoại, khoa học công nghệ, hướng dẫn hành xử văn hóa giao thông,... với các loại hình báo chí phù hợp, nhưng ưu tiên khuyến khích cho ra đời báo điện tử.
Giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, TP sẽ tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hệ thống báo in; hiện đại hóa Đài Tiếng nói nhân dân, Đài Truyền hình TP đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP; tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh để các báo điện tử đủ sức đáp ứng nhu cầu thông tin của quần chúng theo định hướng của Đảng bộ chính quyền TP, đúng tôn chỉ mục đích, đúng quy định pháp luật.
LN
CÁC TIN BÀI KHÁC: