LIÊN KẾT WEB
Tin hoạt động báo chí xuất bản
TRIỂN LÃM BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử”

Hưởng ứng tuần lễ biển đảo Việt Nam  năm 2013, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành ở Trung Ương phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu  “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt nam - Những bằng chứng lịch sử”.

Với gần 150 bản đồ và nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật và ấn phẩm là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ thế kỷ XVI đến nay, của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế. Bản đồ tư liệu được trưng bày là những  bằng chứng lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt  Nam  đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên Biển Đông.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các địa phương tiếp tục triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu  tại Thủ đô Hà Nội (tháng 7/2013) và Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 8/2013).

MP (BCXB)

 

CÁC TIN BÀI KHÁC: