LIÊN KẾT WEB

The player will show in this paragraph

Thông tin đấu thầu
1 |

 

  Tên doanh nghiệp : Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM

 

  Thông tin: Mời thầu cung cấp thiết bị đo điện từ trường tần số vô tuyến điện

 

  Địa chỉ : 59 Lý Tự Trọng, quận 1 Tp.HCM

 

  Điện thoại-Fax :

 

  Lĩnh vực kinh doanh : Cung cấp thiết bị

 

  Hồ sơ đính kèm: Download File